Piekło kobiet – Tadeusz Boy-Żeleński

Piekło kobiet – Tadeusz Boy-Żeleński

Czytając Tadeusza Boy-Żeleńskiego z dzisiejszej perspektywy, po upływie blisko 90 lat, nie sposób nie zgodzić się z wieloma jego poglądami. Poglądy te, wówczas obrazoburcze, kontrowersyjne i kontrkulturowe dziś stały się cywilizacyjnym standardem. Nadal jednak nasza globalna wioska pełna jest nie tyle nawet nisz, czy enklaw, w których kobiety są ciemiężone i wyzyskiwane pod względem ich daru rozrodczości I macierzyństwa.

Jest wręcz odwrotnie – to cywilizacja zachodnia z poszanowaniem praw kobiet (ułomnym często, ale jednak), jest niczym ogród nad którym roztacza się pochmurne, rozdzierane grzmotami i błyskawicami, niebo. Ogród ten, pełen dobrych owoców, takich jak ochrona praw i godności kobiet, kryminalizacja przemocy wobec nich, oraz m.in. nadanie kobietom praw do edukacji oraz praw wyborczych. To dorobek, który nie jest dany raz na zawsze.

Leave a Reply

Your email address will not be published.