Koszałki Opałki – Janusz Korczak

Koszałki Opałki – Janusz Korczak

Lektura opowiadań młodego Janusza Korczaka pokazuje, że siłę wartości nabywa się stopniowo, całe lata, jeśli nie dekady. Z pewnością wiele zależy od wychowania, ale czy na pewno wszystko? Przykład Korczaka pokazuje, że bez stawiania sobie samemu wyzwań i samodzielnego kształtowania i hartowania charakteru nie można żywic nadziei na dokonanie w przyszłości czynów heroicznych. Tylko czy czytając dzisiaj po 118 latach pierwsze felietony Korczaka rozumiemy czym faktycznie jest heroizm i bohaterstwo? Czy jest wyłącznie patriotyczno – nacjonalistycznym aktem? Czy może, tak jak widział to Korczak – dążeniem do czynienia dobra i sprawiedliwości w naszym najbliższym otoczeniu.

Wydawnictwo Kiwi Publishing House widząc otaczające nas pomieszanie pojęć z troską o lepsze jutro i ku przestrodze dedykuje czytelnikom cytat Umberto Eco z książki „Cmentarz w Pradze”: „Ktoś powiedział, że patriotyzm to ostatnie schronienie łajdaków; ludzie bez zasad moralnych owijają się zwykle sztandarem, a bękarty powołują się zawsze na czystość swojej rasy. Narodowa tożsamość to jedyne bogactwo biedaków, a poczucie tożsamości oparte jest na nienawiści – na nienawiści wobec tych, którzy są inni”. Jak daleko od tych słów była postawa, wybitnego przecież patrioty, Janusza Korczaka?

Leave a Reply

Your email address will not be published.